ข้อมูลติดต่อโครงการ

กิจการร่วมค้า PYPC JV

 • อาคารเดอะ ปัณณ์ ชั้น 3 เลขที่ 125 ถนนคลองลำเจียก
  แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

 • สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่: อาคารเดอะ ปัณณ์ ชั้น 3 เลขที่ 125 ถนนคลองลำเจียก แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
 • โทรศัพท์: 0 2943 9600 ถึง 10
 • โทรสาร: 0 2943 9611
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • www.panyaconsult.co.th

บริษัท พี แอนด์ ซี แมเนจเมนท์ จำกัด

 • สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่: 125 อาคารเดอะปัณณ์ ชั้น 6 ถนนคลองลำเจียก
  แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
 • โทรศัพท์: 0 2943 9630-1
 • มือถือ (สำนักงาน): 086-329-4872
 • โทรสาร: 0 2943 9632
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • www.pandc.co.th

แสดงความคิดเห็น / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม