ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมตรวจติดตามความก้าวหน้า ครั้งที่ 1กิจกรรมตรวจติดตามความก้าวหน้า ครั้งที่ 1

23-06-2022

การจัดกิจกรรมตรวจติดตามความก้าวหน้า ครั้งที่ 1 เพื่อประชาสัมพันธ์ นำเสนอข้อมูลผลการศึกษาโครงการด้วยการนำสื่อมวลชนชมสถานที่จริงของพื้นที่ศึกษาโครงการ...
อ่านต่อ ...
การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1

28-03-2022

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ และเสนอเหตุผลความจำเป็นในการพัฒนาโครงการ แนวคิด และร่างแบบของโครงการ ให้กับหน่วยงานราชการต่างๆ ตลอดจนประชาชนผู้สนใจและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ
อ่านต่อ ...
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1

01-03-2022

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2565 โดยจัด 2 เวที ดังนี้
อ่านต่อ ...
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมปฐมนิเทศโครงการขอเชิญเข้าร่วมการประชุมปฐมนิเทศโครงการ

15-11-2021

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมปฐมนิเทศโครงการ ในวันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564 โดยจัด 2 เวที ดังนี้
อ่านต่อ ...